CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna pravidel původu zboží v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) a jednostranných (autonomních) preferenčních opatření

Změna pravidel původu zboží v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) a jednostranných (autonomních) preferenčních opatření

        Na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/428, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93 a nařízení (EU) č. 1063/2010, pokud jde o pravidla původu v souvislosti se systémem všeobecných celních preferencí a preferenčními celními opatřeními pro určité země a území (dále jen „nařízení“) publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 70/2015 dochází od 21. března 2015 (u některých ustanovení od 1. ledna 2015) ke změně pravidel původu zboží v rámci Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „systém GSP“) a jednostranných (autonomních) preferenčních opatření. Pro informaci uvádíme stručný přehled oblastí, které se mění.

        Nařízení upravuje převážně řadu ustanovení týkajících se pravidel původu zboží systému GSP. Tato ustanovení se mění vzhledem k reformě systému GSP provedené nařízením (EU) č. 1063/2010, která od 1. ledna 2017 zavádí celkovou změnu prokazování preferenčního původu zboží pouze formou autocertifikace/samopotvrzováním vývozcem. Autocertifikaci v rámci systému GSP (u zásilek o hodnotě nad 6 000 EUR) bude moci provádět pouze registrovaný vývozce. Pro možnost registrování, ale i ověřování vývozců bude zaveden elektronický systém registrovaných vývozců (systém REX). S ohledem na potřeby vytvoření a zavedení systému REX k 1. lednu 2017 toto nařízení upravuje potřebná ustanovení pravidel původu zboží systému GSP.

        Nařízení dále upravuje podmínku pro uplatnění regionální kumulace v rámci pravidel původu zboží systému GSP uvedenou v článku 86, kdy stanovuje, že pokud bude některá země vyňata ze seznamu zvýhodněných zemí (viz příloha II nařízení (EU) č. 978/2012), nebudou moci příslušné orgány dané země vystavovat osvědčení FORM A na zboží původní v této zemi ani pocházející z jiné země v rámci jednoho regionálního sdružení stanoveného v odst. 1 článku 86.

        Nařízení upravuje článek 97l pravidel původu zboží systému GSP, který mimo jiné umožňuje při vystavování osvědčení FORM A dodatečně a jeho duplikátu používat příslušnou poznámku „Vystaveno dodatečně“ a „Duplikát“ i ve španělštině. Dále stanovuje, že vyplnění kolonky 10 (číslo a datum faktury) osvědčení FORM A je nepovinné. Změny uvedené v tomto článku 97l se použijí od 1. ledna 2015.

        Dále nařízení upravuje článek 109, který se vztahuje k pravidlům původu zboží pro jednostranná (autonomní) preferenční opatření. Novelou tohoto článku se stanovuje, že v kolonce 7 u průvodních osvědčeních EUR.1 nebo v prohlášeních na faktuře je třeba uvádět poznámku „Autonomous trade measures“ nebo „Mesures commerciales autonomes“. Tato poznámka jednoznačně specifikuje, že původ zboží byl určen a důkaz původu vystaven dle pravidel původu zboží pro jednostranná preferenční opatření.

  


Stránka byla publikována dne: 01.04.2015

Skočit na začátek stránky