CZ EN Translate
Menu

Zařazení Srí Lanky do režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+)

        Dne 18. května 2017 bylo v Úředním věstníku EU č. L 125 zveřejněno „NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/836 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí" (dále jen Nařízení). Nařízení vstoupilo v platnost první den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

        Tímto Nařízením se Srílanská demokratická socialistická republika zařazuje do přílohy III nařízení (EU) č. 978/2012 a tím v rámci Všeobecného systému preferencí může využívat výhodnější preferenční zacházení stanovené v režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (neboli GSP+) na zboží s prokázaným preferenčním původem v této zemi, které bude propouštěné do volného oběhu EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 26.05.2017

Skočit na začátek stránky