CZ EN Translate
Menu

Oznámení Komise o rozšíření kumulace u pravidel původu Všeobecného systému preferencí (GSP) na Turecko

        Dne 15. dubna 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. C 134 zveřejněno „Oznámení Komise podle článku 85 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádějí ustanovení celního kodexu Společenství – pravidla původu všeobecného systému preferencí (systém GSP) – rozšíření systému dvoustranné kumulace stanoveného uvedeným článkem na Turecko".

        V oznámení Komise se informuje o povolení používat výrobky pocházející z Turecka, kromě výrobků, které spadají do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému, v rámci kumulace původu v systému GSP s platností od 1. ledna 2015.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 19.04.2016

Skočit na začátek stránky