CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1. 1. 2018

Upozornění na změny při dovozu zboží do EU v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) s platností od 1. 1. 2018

        Na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/217, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, mimo jiné dochází k 1. 1. 2018 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU.

        V souladu s nařízením Komise dojde k odstranění/vyřazení Ukrajiny ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP k 1. 1. 2018.

        Od 1. 1 2018 se na dovoz zboží pocházející z Ukrajiny do EU uplatňuje preferenční zacházení pouze na základě prozatímního provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Dohoda byla zveřejněna dne 29. května 2014 v Úředním věstníku EU č. L 161.

        Zde je vhodné upozornit na skutečnost, že na zboží propouštěné do volného oběhu EU od 1. 1. 2018 a pocházející z Ukrajiny, již nebude možné uplatnit preferenční zacházení v rámci systému GSP. Z hlediska možnosti dodatečného přiznání preferenčního zacházení v rámci systému GSP po 1. 1. 2018 na zboží pocházející z Ukrajiny v případech, kdy bylo zboží propouštěné do volného oběhu EU do 31. 12. 2017, se musí brát na zřetel ustanovení čl. 117 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 15.11.2017

Skočit na začátek stránky