Na základě novely Všeobecného systému preferencí EU (dále jen „GSP") nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/148, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, dojde k 1.1.2019 ke změně seznamu zvýhodněných zemí v rámci systému GSP, které mohou využívat preferenční přístup na trh EU v rámci GSP.

        V souladu s uvedeným nařízením dojde k 1.1.2019 k odstranění/vyřazení zemí Ghany, Paraguaye, Pobřeží slonoviny a Svazijska ze seznamu rozvojových zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Dále na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1979, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, dojde k 1.1.2019 k odstranění/vyřazení země Samoa ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, které mohou využívat preferenční zacházení při dovozu zboží do EU v rámci systému GSP.

        Seznam zemí je rovněž publikován na internetových stránkách celní správy.

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 1. 2. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: