CZ EN Translate
Menu

Novelizovaná pravidla původu zboží od 1. 1. 2014 pro zámořské země a území (OCT)

        Dne 19. prosince 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 344 zveřejněno „ROZHODNUTÍ RADY 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)“.

        Součástí rozhodnutí je rovněž Příloha VI – definice pojmu „původní produkty“ a metody správní spolupráce (pravidla původu zboží), která stanovuje novelizovaná pravidla původu, tzn. za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo zámořských zemích a územích. Příloha VI vstoupila v platnost dne 1. ledna 2014.

        Oproti pravidlům původu zboží uplatňovaným do konce roku 2013 dochází k určitým změnám. Pro názornost je dále uvedeno několik příkladů změn a odlišností:

-           kumulace materiálů pocházejících ze států EPA (státy Dohod o hospodářském partnerství z regionů v Africe, Karibiku a Tichomoří) za podmínek stanovených článkem 8 Přílohy VI,

-           dodatek XIII uvádí seznam materiálů, u kterých se do 1. října 2015 nepoužijí ustanovení o kumulaci uvedená v článku 8 Přílohy VI,

-           kumulace materiálů pocházejících ze států zapojených do všeobecného systému preferencí (GSP) za podmínek stanovených článkem 9 Přílohy VI,

-           na žádost zámořské země a území může být povoleno využívat kumulace se zeměmi, které jsou partnerskými zeměmi v rámci dohod o volném obchodu uzavřených EU za podmínek stanovených článkem 10 Přílohy VI,

-           změna používaných hodnotových kritérií/procentuálních hodnot např.:

Ÿ všeobecná hodnotová tolerance zvýšena na 15% a to dle hmotnosti produktu u některých zemědělských komodit a dle ceny produktu u ostatních komodit (s výjimkou produktů kapitol 50 až 63),

Ÿ nové procentuální hodnoty u některých hodnotových podmínek původu uvedených v dodatku II, 

-           výpočet průměrné ceny - s ohledem na výkyvy v nákladech a směnných kurzech je umožněno hodnotu použitých nepůvodních materiálů vypočítat na základě průměrné ceny,

-           oddělené účetnictví,

-           na místo ustanovení o přímé dopravě je zde zavedeno ustanovení o zákazu manipulace,

-           novelizované/rozdílné podmínky získání původu u některých druhů zboží v dodatku II,

-           systém registrovaných vývozců – uplatnění odloženo na 1. ledna 2017:

Ÿ vytvoření elektronické databáze registrovaných vývozců,

Ÿ prokazování původu pouze formou tzv. „deklarace o původu“,

Ÿ do doby uplatňování systému registrovaných vývozců budou země nadále používat stávající důkazy původu (osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře). 

-           ad.
Stránka byla publikována dne: 06.01.2014

Skočit na začátek stránky