CZ EN Translate
Menu

Odchylky od pravidel původu pro některé produkty rybolovu dovážené z Mauricia, Seychel a Madagaskaru pro rok 2012

        Dne 12. dubna 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 102 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, pokud jde o dočasné odchylky od pravidel původu stanovené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, Seychel a Madagaskaru, pokud jde o konzervy a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2321)“.

        Prováděcím rozhodnutím Komise se prodlužuje platnost Rozhodnutí 2008/603/ES, 2008/691/ES a 2008/751/ES, která povolují odchylky od pravidel původu na dovoz konzerv z tuňáka (HS 1604 14 11, 1604 14 18 a 1604 20 70) a hřbetů z tuňáka (HS 1604 14 16) z Mauricia, Seychel a Madagaskaru, do 31. prosince 2012.

 


Stránka byla publikována dne: 12.04.2012

Skočit na začátek stránky