CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu na konzervované garnáty a krevety z Grónska pro rok 2014 až 2020

        Dne 15. července 2014 bylo v Úředním věstníku EU č. L 207 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. července 2014 o dočasné odchylce od rozhodnutí Rady 2013/755/EU ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska (2014/461/EU)“.

        Prováděcím rozhodnutím Komise se zavádí odchylka z pravidel původu na dovoz konzervovaných garnátů a krevet (KN ex 1605 21 a ex 1605 29) z Grónska do EU. Rozhodnutí Komise se použije na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

 
 
Stránka byla publikována dne: 17.07.2014

Skočit na začátek stránky