CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu na hřbety z tuňáka z Guatemaly pro rok 2012 a 2013

        Dne 9. listopadu 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 310 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1044/2012 ze dne 8. listopadu 2012 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Guatemaly v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie“.

        Prováděcím nařízením Komise se povolují odchylky z pravidel původu na dovoz hřbetů z tuňáka (KN 1604 14 16) z Guatemaly do EU. Nařízení Komise se použije na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013.

 


Stránka byla publikována dne: 09.11.2012

Skočit na začátek stránky