CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu pro některé produkty rybolovu dovážené z Kapverd pro rok 2012 až 2014

        Dne 25. května 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 135 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 440/2012 ze dne 24. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 439/2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverd v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie“.

        Prováděcím nařízením Komise se prodlužuje platnost prováděcího nařízení (EU) č. 439/2011, které povoluje odchylku od pravidel původu na dovoz některých produktů rybolovu (ex 1604 15 a ex 1604 19) z Kapverd, do 31. prosince 2014.


Stránka byla publikována dne: 28.05.2012

Skočit na začátek stránky