CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu na hřbety z tuňáka z Keni pro rok 2012 a 2013

        Dne 24. dubna 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 110 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. dubna 2012, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/861/EU o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem C(2012) 2463)“.

        Prováděcím rozhodnutím Komise se prodlužuje odchylka z pravidel původu na dovoz hřbetů z tuňáka (KN 1604 14 16) z Keni do EU. Rozhodnutí Komise se použije na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013.

 


Stránka byla publikována dne: 24.04.2012

Skočit na začátek stránky