CZ EN Translate
Menu

Odchylka od pravidel původu na konzervovaného tuňáka z Mauricia

        Dne 9. září 2013 bylo v Úředním věstníku EU č. L 240 zveřejněno „Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2013 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci Mauricia, pokud jde o konzervovaného tuňáka pruhovaného“.

        Rozhodnutím Výboru se povoluje odchylka z pravidel původu na dovoz konzervovaného tuňáka (KN 1604 14 11, 1604 14 18 a 1604 20 70) z Mauricia do EU. Rozhodnutí Výboru se použije na období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014.


Stránka byla publikována dne: 10.09.2013

Skočit na začátek stránky