CZ EN Translate
Menu

Oznámení dovozcům týkající se dovozů zboží z Izraele do EU

        Dne 3. srpna 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. C 232 zveřejněno „Oznámení dovozcům – Dovozy z Izraele do EU“.

        Oznámení aktualizuje původní oznámení ze dne 25. ledna 2005 publikované v Úředním věstníku EU č. C 20. Nové oznámení nadále upozorňuje na nutnost, při uplatňování preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele, v důkazu původu uvádět místo včetně PSČ (ZIP kódu), kde bylo zboží vyrobeno. U zboží, kde se výroba nachází na území, které je pod správou Izraele od června 1967, se preferenční zacházení neuplatňuje/zamítá. Aktualizace oznámení se týká zavedení veřejného přístupu k aktuálnímu seznamu míst nezpůsobilých pro přiznání preferenčního zacházení na zboží pocházející z Izraele. Seznam míst byl doposud neveřejný a nyní v souladu s tímto novým oznámením je dostupný veřejnosti i celním orgánům na internetových stránkách Evropské komise:

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf)

nebo prostřednictvím odkazu na internetových stránkách Celní správy ČR - Clo - Původ zboží - Informace:

(http://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/Puvod-zbozi.aspx).

        Toto nové oznámení dovozcům nahrazuje oznámení z 25. ledna 2005 od 13. srpna 2012.


Stránka byla publikována dne: 07.08.2012

Skočit na začátek stránky