CZ EN Translate
Menu

Zahájení Systému REX – registrovaný vývozce v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP) od 1.1.2017

        Od 1.1.2017 v souladu s platnou legislativou pro Všeobecný systém preferencí EU (dále jen „GSP") dojde k zahájení uplatňování Systému registrovaných vývozců (Systém REX), který zavádí změnu u prokazování preferenčního původu zboží v rámci GSP.

        Systém REX jako důkaz původu, nejen pro registrované vývozce, zavádí tzv. "Deklaraci o původu" a „Náhradní deklaraci o původu", která postupně nahradí doposud používané důkazy původu v rámci GSP. Uplatňování nového důkazu původu a registrace vývozců a přeposílatelů pro členské státy EU bude zahájena k 1.1.2017.

        V členských státech EU se bude v rámci GSP používat:

- deklarace o původu pro účely kumulace při vývozu zboží z EU s preferenčním původem v EU.

- náhradní deklarace o původu pro účely přeposílání zboží v rámci EU nebo do Norska a Švýcarska.

        Pro registraci vývozce je nutné podat žádost, která je stanovená v příloze 22-06 IA, u místně příslušného celního úřadu. Registrace bude zahájena od 1.1.2017.

        K 1.1.2017 se předpokládá, že k Systému REX v rámci GSP přistoupí tyto zvýhodněné země: Indie, Keňa, Laos, Komory a Zambie.

        Bližší informace k Systému REX najdete na internetových stránkách původu zboží celní správy.

  

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 02.12.2016

Skočit na začátek stránky