CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Sdělení Komise týkající se v Úředním věstníku EU publikovaných oznámení dovozcům zveřejněných v případech odůvodněné pochybnosti ohledně původu zboží

Sdělení Komise týkající se v Úředním věstníku EU publikovaných oznámení dovozcům zveřejněných v případech odůvodněné pochybnosti ohledně původu zboží

        Dne 30. října 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. C 332 zveřejněno „Sdělení Komise – kterým se v rámci preferenčních sazebních režimů stanovují podmínky pro informování hospodářských subjektů a správních orgánů členských států v případech odůvodněné pochybnosti ohledně původu zboží“.

        Sdělení aktualizuje předchozí Sdělení Komise v této věci, kde informuje o systému včasného varování pro hospodářské subjekty/dovozce, existuje-li odůvodněná pochybnost ohledně původu zboží, pokud byla na takové případy Komise upozorněna, a to zveřejňováním oznámení dovozcům v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C).

        Oznámení dovozcům jsou zveřejňovány, aby hospodářské subjekty a celní správy členských států mohly přijmout nezbytná opatření – hospodářské subjekty opatření na ochranu vlastních hospodářských zájmů a celní správy členských států opatření na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

 

 


Stránka byla publikována dne: 02.11.2012

Skočit na začátek stránky