CZ EN Translate
Menu

Změna čl. 15 odst. 7 Protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Tuniskem

        Dne 18. dubna 2012 bylo v Úředním věstníku EU č. L 106 zveřejněno „Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2012 ze dne 20. února 2012, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce“.

        Rozhodnutí Rady přidružení prodlužuje použití derogace zákazu navracení cla nebo osvobození od cla dle čl. 15 odst. 7 Protokolu č. 4 na období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012. Dále mění výši cla stanoveného v čl. 15 odst. 7 písm. a) z 5% na 4% a v písm. b) z 10% na 8%.

 


Stránka byla publikována dne: 19.04.2012

Skočit na začátek stránky