CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu č. 4 týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce v rámci Dohody EU - Egypt od 1. 2. 2016

Změna Protokolu č. 4 týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce v rámci Dohody EU - Egypt od 1. 2. 2016

        Na základě Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2015 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 334/2015 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu 4 o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce v rámci Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „Protokol").

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Egyptem se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. února 2016.

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 26.01.2016

Skočit na začátek stránky