CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu 4 o pravidlech původu v rámci Dohody o EHP s ohledem na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

Změna Protokolu 4 o pravidlech původu v rámci Dohody o EHP s ohledem na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

        Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 71/2015 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 129/2016, které se použije od 1. května 2014, dochází ke změně Protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP (dále jen „Protokol").

        Původní Protokol 4 je nahrazen novým Protokolem, který zajišťuje pro účely provádění Dohody o EHP účinné uplatňování Dodatku I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013 a je v souladu s Úmluvou.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. května 2014.

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 24.05.2016

Skočit na začátek stránky