CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Islandu a Norska od 1. 5. 2015

Změna Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce u Islandu a Norska od 1. 5. 2015

        Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU a Islandu č. 1/2016 a Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Norsko č. 1/2016 publikovaných 17. 3. 2016 v Úředním věstníku EU č. L 72/2016 dochází od 1. května 2015 ke změně Protokolů 3 o definici pojmu „původní produkty" a metodách správní spolupráce v rámci dohod mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou a mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (dále jen „Protokoly").

        Tyto Protokoly jsou nahrazeny novými Protokoly, které stanovují, že pro účely provádění dohod mezi EU a Islandem a mezi EU a Norskem se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedená Rozhodnutí se použijí od 1. května 2015.

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 17.03.2016

Skočit na začátek stránky