CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Švýcarsko od 1. 2. 2016

Změna Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Švýcarsko od 1. 2. 2016

        Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2015* publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 23/2016 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty" a metodách správní spolupráce v rámci dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „Protokol").

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Švýcarskem se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. února 2016.

           * Oprava rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2016 na č. 2/2015 (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 33/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 01.02.2016

Skočit na začátek stránky