CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu 2 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Bosna a Hercegovina od 9. 12. 2016

Změna Protokolu 2 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Bosna a Hercegovina od 9. 12. 2016

        Na základě Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU - Bosna a Hercegovina č. 1/2016 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 22/2017 dochází od 9. prosince 2016 ke změně Protokolu 2 o definici pojmu „původní produkty" a metodách správní spolupráce v rámci dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (dále jen „Protokol").

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Bosnou a Hercegovinou se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Novým Protokolem je umožněna diagonální kumulace nejen v rámci zemí zapojených do procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán) a Turecka, ale se zeměmi ESVO, Faerskými ostrovy a po přistoupení Moldavska k Regionální úmluvě i s Moldavskem.

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 9. prosince 2016.

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 07.02.2017

Skočit na začátek stránky