CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Moldavsko od 1. 12. 2016

Změna Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Moldavsko od 1. 12. 2016

        Na základě Rozhodnutí č. 1/2016 Podvýboru EU – Moldavsko pro cla publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 39/2017 dochází od 1. prosince 2016 ke změně Protokolu II o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen „Protokol").

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Moldavskem se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Novým Protokolem je umožněna diagonální kumulace se zeměmi ESVO, Faerskými ostrovy, Tureckem a se zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán).

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. prosince 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 20.02.2017

Skočit na začátek stránky