CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Clo
      • Zvláštní kompetence - Společná rybářská politika, Mák setý a konopí

Společná rybářská politika

Pravidla při dovozu produktů mořského rybolovu za účelem předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Základní legislativní úprava

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu 
 
Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, který se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Systém osvědčení o úlovku pro dovoz
Od 1. 1.2010 je povolen dovoz produktů mořského rybolovu pouze, pokud je k dovoznímu celnímu prohlášení připojeno osvědčení o úlovku (catch certificate) v souladu s čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.
Systém osvědčení o úlovku byl zaveden z důvodu potřeby bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolov IUU), který představuje závažnou hrozbu pro udržitelné využívání živých mořských zdrojů a ohrožuje živobytí drobných rybářů. Osvědčení o úlovku je potvrzeno orgány třetí země, pod jejíž vlajkou je registrováno rybářské plavidlo, které dovážené produkty odlovilo. Tento orgán potvrzuje, že odlovy byly uskutečněny v souladu s opatřeními na zachování a řízení rybolovných zdrojů a tudíž, že nepochází z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Za  produkty mořského rybolovu se považují produkty spadající pod kapitolu 03 a položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury společného celního sazebníku, s výjimkou produktů uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 

Osvědčení o úlovku obsahuje údaje podle vzoru formuláře uvedeného v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. Seznam orgánů třetích zemí, jež jsou zmocněny k potvrzování osvědčení o úlovku, a další infomace k problematice rybolovu IUU jsou uvedeny na internetových stránkách Komise-DG MARE.

Dovozce do ČR předloží osvědčení o úlovku  místně příslušnému celnímu úřadu nejméně tři  dny  před odhadovanou dobou vstupu zásilky produktů rybolovu  na území Evropské unie. Celní úřad provede ověření osvědčení o úlovku  v souladu s čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.  Ověřování osvědčení o úlovku se řídí správním řádem. Pokud nemá celní úřad pochybnosti o platnosti a správnosti předloženého osvědčení o úlovku, je dovoz produktů rybolovu povolen. 


V případě, že máte nějaký dotaz či připomínku k problematice projednávání zásilek produktů rybolovu, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pište na schránku elektronické pošty Generálního ředitelství cel: rybolov215@cs.mfcr.cz.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 28.03.2014 7:06
Skočit na začátek stránky