CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 14.06.2005


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Zpráva z tiskové konference – falešné fotoaparáty

Ve čtvrtek 16. června se v budově královéhradeckého celního ředitelství uskutečnila tisková konference tématicky věnovaná problematice praktického výkonu kompetencí celní správy v období prvního roku od vstupu České republiky do Evropské unie. Ze strany celního ředitelství se konference zúčastnil ředitel odboru 03 Mgr. Tomáš Hamák, vedoucí referátu duševního vlastnictví Richard Holenda a tiskový mluvčí CŘ Otto Mach.

V úvodu pan Mach stručně připomenul nejdůležitější změny, k nimž došlo v resortu celní správy v souvislosti se vstupem do EU a v obecné poloze pohovořil o hlavních a sdílených kompetencích, vyplývajících nejen z příslušné legislativy Společenství, ale zejména ze změn celé řady zákonů České republiky.

Jak se tyto změny promítly do každodenní praxe celníků, zejména poté, co opustili hraniční přechody, kde všude se s nimi dnes naše veřejnost může setkat a jaká je náplň jejich každodenní činnosti, prezentoval přítomným novinářům Mgr. Hamák na rozpracovaném případu odhalení a zajištění 2 470 ks fotoaparátů zn. CANOMATEC v celkové hodnotě 709.000 Kč, které byly dovezeny a distribuovány na území naší republiky a některých sousedních států, přičemž vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu ve smyslu § 150, odstavce 1 trestního zákona.

Popis případu :

Dne 15.03.2005 kontrolovala základní skupina mobilního celního dohledu v katastru obce Česká Skalice osobní automobil registrovaný ve Slovenské republice, kterým cestovali dva občané slovenské národnosti.

V zavazadlovém prostoru a na zadních sedadlech celníci našli celkem 80 ks fotoaparátů označených značkou CANOMATEC. Dle údajů posádky vozidla bylo uvedené zboží zakoupeno od osoby vietnamské národnosti ve velkoskladu v Jesenici u Prahy a bylo určeno k prodeji na burzách na Slovensku

Dne 13.4.2005 zjistili příslušníci Referátu cizinecké policie PČR na hraničním přechodu mezi ČR a PR v Královci, že občan slovenské národnosti přepravoval v zavazadlovém prostoru motorového vozidla registrovaného na Slovensku 26 ks fotoaparátů označených značkou CANOMATEC, které byly zakoupeny od osoby vietnamské národnosti ve velkoskladu v Jesenici u Prahy za cenu 300,- Kč za kus. Zboží bylo určeno k prodeji v Polské republice.

V obou uvedených případech zahájili pracovníci Odboru pátrání Celního ředitelství Hradec Králové trestní řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin – porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu - dle § 150, odst. 1 trestního zákona.

Na základě vyhodnocení získaných informací včetně vyjádření majitele ochranné známky společnosti CANON byla dne 27.04.2005 provedena ve spolupráci s Celním ředitelstvím Praha prohlídka nebytových prostor objektu velkoskladu v Jesenici u Prahy.

Při prohlídce bylo nalezeno:

v prodejní části skladu bylo nabízeno k  prodeji celkem 34 ks fotoaparátů CANOMATEC,

ve skladovém prostoru objektu uloženo dalších celkem 1340 ks fotoaparátů CANOMATEC,

při probíhající vykládce kontejneru dovezeného z Hamburku objeveno celkem 990 ks fotoaparátů CANOMATEC.

Celkem bylo nalezeno 2 364 kusů fotoaparátů a dále

5 ks loga značky CANON

100 ks loga značky CANOMATEC

prodejní doklady na předchozí prodej fotoaparátů

Vyjádření majitele ochranné známky společnosti CANON

společnost CANON není majitelem ochranné známky CANOMATEC,

společnost CANON je však majitelem ochranné známky CANON a CANOMATIC a neudělila souhlas k jejímu užívání subjektům, u kterých byly zajištěny výrobky nesoucí značku CANOMATEC, tedy s označením zaměnitelným (odlišnost pouze v jednom písmenu, která je snadno přehlédnutelná). Způsob grafické úpravy se snaží napodobit grafiku známé značky CANON.

zajištěné fotoaparáty se snaží přiblížit originálnímu výrobku typové řady EOS (zvláště EOS3080N, EOS300V/90, EOS300V/105, avšak:

Fotoaparát je na první pohled nekvalitní – použitý materiál, dílenské zpracování, odolnost proti opotřebení, ovládací mechanismy, průhledový hledáček x zrcadlovka.

Na přístroji chybí typové označení modelu.

Označení výrobku je provedeno samonalepovacím štítkem – u originálu je provedeno nátiskem.

Konstrukční řešení blesku tak, jak je užito, se u současně vyráběných přístrojů nepoužívá. Záblesková část může být v určitých případech životu nebezpečná – provedení neodpovídá bezpečnostním normám.

Uvnitř přístroje jsou umístěny olověné zátěžové prvky, které mají navodit pocit solidnosti kovového výrobku.

Kupující může být lehce uveden v omyl, že se jedná o výrobek společnosti CANON

V současnosti probíhá šetření ve věci:

možné trestní odpovědnosti konkrétní osoby – majitele velkoskladu

ověřování statusu fotoaparátů (zda bylo zboží při vstupu na území EU - v Hamburku propuštěno do volného oběhu)

ověřování u subjektů ze zajištěných dokladů

Ve druhé části tiskové konference dostal slovo pan Richard Holenda, který přítomným vysvětlil úlohu a pravomoci celníků vyplývající ze zákona číslo 191/1999 Sb., který hovoří o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.


Otto Mach
tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel.: 495756209
fax: 495756200
mobil: 604221327
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky