CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 04.07.2005


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Celníci sloužili i o víkendu,očekávaný nápor se nedostavil

Během rozšířené provozní doby od pátku prvního do neděle třetího července přijaly celní úřady v  působnosti královéhradeckého celního ředitelství od podnikatelských subjektů celkem 1 115 inventurních soupisů zásob lihovin. Z tohoto počtu se 929 subjektů dostavilo na celní úřady ještě v pátek, ostatních 186 využilo mimořádnou pracovní dobu celníků ještě v sobotu a v neděli.

Celníci očekávali mnohem větší zájem podnikatelské veřejnosti a odhadují, že si zákonnou povinnost zatím splnilo zhruba pouhých dvanáct procent z celkového množství prodejců lihovin v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Každému povinnému subjektu, který ku dni nabytí účinnosti zákona o povinném značení lihu neprovede inventarizaci zásob lihu nebo neoznámí výsledky této inventarizace místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději do deseti dnů od jejího ukončení, může být uložena pokuta v rozmezí od 50 000 do 1 000 000 korun.


Otto Mach
tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel.: 495756209
fax: 495756200
mobil: 604221327
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky