CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 08.02.2006


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Spalovna tentokrát vyjde naprázdno

Královéhradecké celní ředitelství je v současnosti jediným útvarem v rámci Celní správy ČR, na který byly delegovány rozhodovací pravomoci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Jedním z jeho úkolů je rozhodnout, za předpokladu, že majitel práva k tomu vysloví souhlas, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky značkového zboží jsou vhodné pro zajištění humanitárních potřeb, a které lze za zákonem stanovených podmínek bezúplatně převést k humanitárním účelům. Proto se ve středu osmnáctého a ve čtvrtek devatenáctého ledna konala v budově Celního ředitelství v Hradci Králové prezentace spojená s nabídkou vzorků zboží ze všech celních úřadů v republice, u nichž byly padělky značkových výrobků v uplynulém roce zajištěny.
K účasti na této akci pozvali královéhradečtí celníci zástupce více než padesáti organizací zabývajících se poskytováním sociální péče nebo působících v oblasti zdravotnictví či školství, které už dříve projevily zájem o bezúplatný převod propadlého nebo zabraného zboží. Až do poloviny loňského roku musely tyto organizace, byť z bezplatně převedeného zboží, uhradit daň z přidané hodnoty, proto pro ně nebyla nabídka ze strany celní správy příliš atraktivní a pro mnohé se stala dokonce finančně nedostupnou. Celníkům nezbývalo, než ve většině případů takové zboží úředně zničit. Po dlouho očekávané změně zákona o dani z přidané hodnoty se ale situace radikálně změnila a zájem o nabízené zboží nebývale vzrostl.
O tom také svědčila po oba lednové dny do posledního místa zaplněná zasedačka královéhradeckého ředitelství. K účastníkům, kteří pokaždé do Hradce  dorazili z nejrůznějších koutů republiky, vždy v úvodu promluvil Bc. Milan Volf z referátu duševního vlastnictví CŘ. Nejprve ve stručnosti zopakoval všechny legislativní zásady, přiblížil předepsaný administrativní postup a uvedl všechny podmínky, které je nutno splnit k získání nabízeného zboží. Pak už přítomné vyzval k vlastní prohlídce prezentovaných vzorků.
Stoly velké zasedací místnosti zaplnilo na pětapadesát rozmanitých druhů většinou zimního oblečení a několik typů obuvi, nesoucích více či méně zdařilé falzifikáty nejznámějších markantů renomovaných výrobců. Každý vzor byl označen pořadovým číslem a názvem, doplněn seznamem sortimentu velikostí a množstvím nabízených kusů a popisem úprav, které je třeba provést, aby se z padělku značkového zboží stal naprosto neutrální výrobek navíc označený nápisem „humanita“.
Z celkového počtu téměř 58 tisíc kusů zboží, které je ve skladech připraveno k rozdělení, si po důkladné prohlídce a odborném posouzení nakonec devětatřicet ze zúčastněných zájemců objednalo na dvacet šest tisíc oděvů a obuvi. Místo, aby propadlé zboží skončilo, jako už mnohokrát, v plamenech nenasytné spalovny, konečně přinese pomoc, radost a užitek všem,  kteří si je bezesporu zaslouží.        

     

Otto Mach
Tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: 495 756 209  mobil: 604 221 327
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky