CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 22.06.2006


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Produkce nezdaněného tabáku skončila

Zadržením muže podezřelého z  nemalého úniku spotřebních daní a daní z přidané hodnoty skončila ve středu 21. června v časných ranních hodinách dlouhodobá práce svitavských a královéhradeckých celníků, kteří v úzké součinnosti s Útvarem odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality Policie ČR zabránili v pokračování nezákonné činnosti jedné z provozoven soukromé společnosti, kde se zpracovával tabák deklarovaný jako tabák určený k zemědělským účelům, a tudíž nevhodný ke kouření. Výrobní linku zmíněné provozovny už ale tento tabák opouštěl v malých balíčcích po 100 a 150 gramech, který byl následně distribuován do novinových a tabákových stánků, aniž by byl ve smyslu zákona označen povinnými nálepkami sloužícími k daňovým účelům. Z vyprodukovaného tabáku společnost neodváděla jak spotřební daň, tak ani daň z přidané hodnoty. Touto činností se firma zabývala minimálně od počátku roku 2004 až do dnešních dnů, ačkoliv byla přímo ze strany Generálního ředitelství cel v Praze písemně upozorněna, že její výrobky jednoznačně podléhají daňové povinnosti. Za uvedené období společnost vyprodukovala nejméně 140 tun tabákových výrobků a našemu státu způsobila škodu v celkové výši 115 milionů korun.
V rámci mnoha učiněných kroků  uložil svitavský celní úřad firmě pokutu ve výši 5 milionů korun a zajistil 16 tun dosud nezpracovaného tabáku včetně balicí linky. Další pokutu ve výši 25 milionů dostala společnost také od Celního ředitelství v Hradci Králové. Proti oběma vyměřeným pokutám se firma odvolala a v tomto okamžiku uvedená rozhodnutí dosud nenabyla právní moci.
Zadržením jednatele společnosti a jeho obviněním ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a z porušení předpisů o nálepkách k označení zboží skončila dlouhá etapa usilovné práce celníků a policistů, jejíž pokračování může pro obviněného, v případě jeho odsouzení, skončit trestem v rozmezí od 5 do 12 let odnětí svobody.


Otto Mach
Tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: 495 756 209
mobil: 604 221 327
fax: 495 756 200
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky