CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 28.03.2007


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Celníci zajistili na burze chráněné ptáky

V neděli 25. března zajistili královéhradečtí celníci spolu s pracovníky inspekce životního prostředí na burze v Týništi nad Orlicí slovenskému prodejci jedenáct exemplářů ptáků (3 ks křivky obecné, 2 ks pěnkavy jikavce, 3 ks stehlíka obecného, 2 ks čečetky zimní a 1 ks čížka lesního), které nabízel k prodeji v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Společná kontrola celníků a inspektorů byla zaměřena na dodržování předpisů sloužících k mezinárodní ochraně ohrožených druhů volně žijících rostlin a živočichů. Zjištěný případ byl postoupen k dalšímu řízení České inspekci životního prostředí.

Otto Mach
Tiskový mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: 495 756 209
mobil:  604 221 327  fax: 495 756 200
e-mail: o.mach@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky