CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 11.09.2008


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Celníci v patách nelegálně zaměstnaným


      Celníci ve spolupráci s cizineckou policií  kontrolovali cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie. Kontrolní akce zaměřené na nelegální zaměstnanost se odehrály ve třech zemědělských družstvech Královéhradeckého kraje ve středu 10. září 2008.
     Zatímco policisté kontrolovali pobyty cizinců, zda mají víza a zdravotní pojištění, celníci se zaměřili na platná povolení k zaměstnání.
     Zkontrolovali na šedesát cizinců vietnamské, ukrajinské, rumunské a moldavské státní příslušnosti, z nichž sedmnáct bylo podezřelých z porušení zákona o zaměstnanosti. Šest cizinců pracovalo bez pracovního povolení a u jedenácti práce neodpovídala předmětu  uvedeném v povolení. Cizincům je v takovém případě zakázáno s okamžitou platností pracovat.
Zjištěné a ukončené případy nelegální zaměstnanosti celníci předávají příslušným úřadům práce, které ve správním řízení ukládají  zaměstnavateli finanční postih. Ten  může dosáhnout  výše až dvou milionů korun.
     Od začátku tohoto roku do konce srpna 2008 královéhradečtí celníci zkontrolovali 333 cizinců, z nichž 186 porušovalo zákon o zaměstnanosti. 
Za celý rok 2007 odhalili celkem 208 nelegálně pracujících z 337 kontrolovaných subjektů.
     V královéhradeckém regionu jsou nejčastěji nelegálně zaměstnáváni ukrajinští občané, ale setkáváme se i s případy nelegálně pracujících Vietnamců, Moladavců, Arménců a Rumunů, a to zejména ve stavebnictví, ale také v zemědělství, lesnictví a v oblasti stánkového prodeje.
     Kontroly nelegální zaměstnanosti nepřispívají pouze k ochraně ekonomických zájmů České republiky, kdy zaměstnavatelé neodvádějí za nelegálně pracující daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění. Dalším aspektem je zamezení  vytváření prostoru pro tzv. šedou ekonomiku, kdy zaměstnavatelé musí nalézat způsoby, jak cizince platit, což je vždy při vedení řádného účetnictví velice obtížné. 
Nelegální zaměstnanost také deformuje trh práce tak, že snižuje cenu práce. V neposlední řadě celní správa svými kontrolami chrání i práva legálně pracujících zaměstnanců.

 

 


 

 

Por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové  tel.: 495 765 209  fax: 495 756 200  mobil: 604 221 327  e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz           
   
Skočit na začátek stránky