CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 29.10.2010


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

e-Dovoz

 

     Dovozci zboží ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, budou moci od 1. listopadu komunikovat s celním úřadem při dovozu zboží elektronicky. Celní odbavení zboží se tak zrychlí, dovozní operace se zjednoduší. Průvodní papírové dokumenty ke zboží nahradí elektronické zprávy.  Spuštěním tzv. automatizovaného dovozního systému bude završena elektronická komunikace u všech celních systémů – tranzitu, vývozu i dovozu.

     Pro ty, kteří se nerozhodnou pro elektronickou komunikaci, bude dál zachován běžný postup celního řízení.

     V první etapě budou moci podávat elektronické celní prohlášení všichni dovozci, kteří budou mít povolenou elektronickou komunikaci s celní správou, povinnost budou mít pouze držitelé povolení zjednodušených postupů.  Z  iniciativy celní správy dojde k výměně povolení zjednodušených postupů, o výměnu nebude nutné žádat.  Zjednodušené postupy uvítají ti, kteří budou chtít dovážet zboží bez ohledu na úřední hodiny celního úřadu, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.
    
     Postup elektronické komunikace s celním úřadem bude následující:  Držitel povolení ke zjednodušenému postupu  podá pouze elektronické celní prohlášení, bez průvodních dokladů ke zboží. Skutečnost, že doklady disponuje, doloží otiskem dokumentu (tzv. hash).  Z hlediska archivačních požadavků bude dovozce povinen uchovávat doklady po dobu deseti let.  Systém e-Dovoz zaslané informace zkontroluje, vyhodnotí a dovozci sdělí, zda může se zbožím volně nakládat. Elektronickou komunikací však celníci neztratí kontrolu nad dovozem zboží. V rámci následných kontrol u vybraných subjektů budou moci ověřovat údaje v celních prohlášeních, vracet i doměřovat dovozní clo a poplatky s ním spojené.

        
     Díky kvalitě současných služeb v elektronické komunikaci mezi celní správou a jejími klienty v celních režimech dovoz, vývoz a tranzit v rámci Evropské unie, získala Celní správa České republiky jako první organizace státní správy certifikát kvality ISO/IEC 20000-1.

 

 

 

 

 

 

 


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky