CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 22.02.2010


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Kontrola odhalila sedmadvacítku nelegálně zaměstnaných cizinců

     Téměř po tříměsíčním sledování navštívili královéhradečtí celníci jednu z hradeckých akciových společností. Výsledkem kontroly z 19. února 2010 je sedmadvacet cizinců podezřelých z porušení zákona o zaměstnanosti.

     Práci pro ženy i muže ukrajinské a ruské státní příslušnosti ve věkovém rozmezí 22 – 47 let zprostředkovávala pardubická pracovní agentura. Každé ráno je nechávala přivážet autobusem do dvanácti a více hodinových pracovních směn a večer opět odvážela zpět do Pardubic.

     Lidé, kteří mohli vykonávat na základě jejich pracovního povolení pouze úklidové práce, jako je například mytí oken, vysýpání košů, vysávání, atd. a práce pomocných dělníků na stavbách, tzn. návoz materiálů, uklízení, čištění apod., vykonávali kvalifikované práce, které spadají do průmyslové výroby. Obsluhovali stroje, podíleli se na lisování výrobků a jejich opracování, pracovali u laserových přístrojů, byli zaměstnáni ve výstupních kontrolách výrobků.

     V současné době probíhá další šetření ve spolupráci s cizineckou policií a úřadem práce.

     Zjištěný a ukončený případ celníci předají příslušnému úřadu práce, který může ve správním řízení uložit  zaměstnavateli finanční postih ve výši dosahující až pět milionů korun. 

     Nově od 1. 1. 2010 však hrozí osobám, které nelegálně zaměstnávají cizince závažnější postih. Celníci s novelou trestního zákoníku zároveň předávají Policii ČR návrh na zahájení trestního stíhání. V případě, že soud rozhodne o uložení trestu, hrozí osobě, která ve velkém rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizinců bez platného povolení k zaměstnání, popř. neoprávněně se zdržujícího na území České republiky, trest odnětí svobody na jeden rok až pět let a propadnutí majetku.

Cizincům pracujícím nelegálně pak zrušení víza a vyhoštění ze země.

     V roce 2009 východočeští celníci odhalili 216 nelegálně pracujících cizinců z celkem 953 kontrolovaných subjektů. Z nich více než dvě třetiny tvořili občané ukrajinské národnosti.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky