CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 17.12.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní ředitelství Hradec Králové

Reorganizace celní správy ve východočeském regionu

     Na základě nového zákona o Celní správě České republiky dojde k datu 1. 1. 2013 k reorganizaci. Novou organizační strukturu bude tvořit Generální ředitelství cel, 14 celních úřadů a dále, vzhledem ke specifické působnosti spočívající v dohledu na vnější hranici Evropské unie, Celní úřad Praha Ruzyně. V rámci reorganizace se změní organizační struktura celní správy ze stávající třístupňové na dvoustupňovou.

     Ve východočeském kraji bude zrušeno Celní ředitelství v Hradci Králové a jemu podřízené celní úřady a pracoviště. Nově vznikne Celní úřad pro Královéhradecký kraj s územními pracovišti v Jičíně, Náchodě a v Trutnově a Celní úřad pro Pardubický kraj, kde bude zřízeno Územní pracoviště v České Třebové.

     Vedoucí funkcionáři a odborníci z oblasti celní a daňové na východě Čech informovali o případných dopadech souvisejících se změnou legislativy a nabízeli alternativy budoucí komunikace na dvanácti konzultačních setkáních určených zejména pro podnikatelskou veřejnost. Běžných občanů by se změny spojené s reorganizací neměly prakticky dotknout.

     Mapa budoucích útvarů celní správy a další informace o změně organizační struktury jsou k dispozici na stránkách www.celnisprava.cz

 


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CŘ Hradec Králové
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 604 221 327
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky