CZ EN Translate
Menu

Váš dopis značky/ze dne             Naše značka                        Vyřizuje/linka              V Hradci Králové

2010-05-05                                7222/2010-060100-21                   právní/209                 2010-05-18

 

 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

   dne 5. května  2010 obdrželo Celní ředitelství v Hradci Králové Vaši žádost  o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve které nás žádáte o informace, jaký právní a technický důvod  či důvody vedly Celní ředitelství v Hradci Králové k tomu, že nemohl získat trestní spis zpět od dalších orgánů činných v trestním řízení, jak uvádíme v rozhodnutí č. j. 5720/2010-060100-21, abyste do něho mohl nahlédnout a dále jste požadoval název instituce, resp. osoby, která seznámila Celní ředitelství v Hradci Králové s usnesením Vrchního soudu v Praze pod zn. 3 To 26/2009 ze dne 25. 9. 2009.  

     V rozhodnutí č. j. 5720/2010-060100-21 jsme Vám napsali, že byl Vámi požadovaný spisový materiál Celním ředitelstvím v Hradci Králové předán do vyšetřování a stal se součástí vyšetřovacího spisu orgánu činného v trestním řízení – Policie ČR a následně byl, tento vyšetřovací spis, předán soudu.  V tuto chvíli je tedy uvedený trestní spis součástí soudního spisu.  Předsedou Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Sovákem nám bylo sděleno, že krajský soud stále s tímto spisem pracuje a nelze ho zapůjčit na celní ředitelství pro nahlédnutí třetí osoby (byť dovolávající se práv s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb.) a doporučil nám poučit žadatele o skutečnosti, že má jako účastník řízení možnost (i opakovanou) do trestního spisu nahlédnout u Krajského soudu v Hradci Králové, kde je uložen. Celní ředitelství v Hradci Králové by Vám tedy rádo umožnilo do trestního spisu nahlédnout, ale jak bylo výše popsáno,  nemá ho ve své moci.

     Usnesení Vrchního soudu v Praze pod zn. 3 To26/2009 si Celní ředitelství v Hradci Králové vyžádalo od Vrchního státního zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300, 140 65  Praha 4 a to poté, co jste ho citoval ve své žádosti ze dne 2. 4. 2010. Na podatelnu CŘ Hradec Králové bylo doručeno dne 7. 4. 2010.

 

                                                                                  plk. Bc. Petr Hercík v. r.

                                                                                  zástupce ředitele celního ředitelství

                                                                                  a ředitel odboru 02

    

 

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:24
Skočit na začátek stránky