CZ EN Translate
Menu

Váš dopis značky/ze dne                    Naše značka                          Vyřizuje/linka                       V Hradci Králové
2010-07-02                           11333 /2010-060100-21                 Fajstavrová/209                    2010-08-16

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

     Na základě Vámi zaplacené částky ve výši 4.400,-- Kč, která Vám byla sdělena dopisem č. j.: 10575/2010-060100-21 ze dne 27. 7. 2010 a připsána na účet Celního ředitelství v Hradci Králové   13. 8. 2010, Vám posíláme požadované odpovědi na následující informace:

1) Datum, ve kterém (případně ve kterých) byla zkoumána osobnostní resp. duševní způsobilost ke službě u Celní správy České republiky u celníků Mgr. Jiřího Pražáka a Ing. Martina Severy služebně zařazených u Celního úřadu Svitavy a identifikaci osoby (jméno, funkce, instituce), která zkoumání, resp. ověření duševní způsobilosti resp. osobnostní způsobilosti u celníků Pražáka a Severy v souladu se závaznými právními předpisy provedla.
Mgr. Jiří Pražák byl podroben psychologickému vyšetření na Psychologickém pracovišti Generálního ředitelství cel dne 13. 5. 1999 PhDr. Stanislavem Hájkem, psychologem.
Ing. Martin Severa byl podroben psychologickému vyšetření na Psychologickém pracovišti Generálního ředitelství cel dne 30. 6. 1999 PhDr. Stanislavem Hájkem, psychologem.

2) Částky (v korunách českých)  vyplacených kázeňských i mimořádných odměn, vyplacených na Celním úřadu Svitavy zde zařazeným zaměstnancům všech oddělení v období od 1. 1. 2004 do okamžiku  obdržení této žádosti.
Odpověď na tuto informaci tvoří přílohu tohoto dopisu

3) Počet nově přijatých celníků, služebně zařazených při jejich nástupu k Celní správě na Celní úřad Svitavy, za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2010.
V období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2010 bylo přijato do služebního poměru k CÚ Svitavy 6 celníků.

4) Počet celníků, v okamžiku jejich uvolnění, resp. propuštění ze služebního poměru služebně zařazených na Celním úřadu Svitavy, kteří byli v období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2010 uvolněni, resp. propuštěni ze služebního poměru.
V období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2010 bylo propuštěno ze služebního poměru na CÚ Svitavy 11 celníků.

 

 

 

                                                                               plk. Bc. Petr Hercík
                                                                    zástupce ředitele celního ředitelství
                                                                      a ředitel odboru 02 – Cel a daní

       

 

Příloha:

Soubor aplikace MS Office LTBC_Odmeny CU SY_2004_2010 

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:23
Skočit na začátek stránky