CZ EN Translate
Menu

Spisová značka        Číslo jednací                              Vyřizuje/ linka              V Hradci Králové
----------                 14016-3/2010-060100-21        Dernerová/211            2010-11-08

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Podáním ze dne  25.10.2010, které bylo Celnímu ředitelství Hradec Králové  doručeno dne 27.10.2010 a zaevidováno pod č.j. 14016/2010-060100-21 jste žádali o sdělení:

Jaká opatření byla vedením Celního ředitelství Hradec Králové přijata v návaznosti na skutečnost, že Mgr. Jiří Pražák, ředitel Celního úřadu ve Svitavách, je zodpovědný za systematické a opakované páchání nezákonností při výkonu úřední činnosti Celního úřadu Svitavy (např. opakované protiprávní jednání Celního úřadu Svitavy ve vztahu k L.T.B.C., opakované vydávání nezákonných správních rozhodnutí, protiprávní nečinnost v případě nelegálního trestání podnikatelských subjektů za držení doutníků KOTVA a HUNOR)

Ke shora uvedenému dotazu sdělujeme:

Pro nedůvodnost nebyla přijata žádná opatření.

                                                                                                  plk. Mgr. Petr Kašpar
                                                                                                ředitel celního ředitelství

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:22
Skočit na začátek stránky