CZ EN Translate
Menu

Váš dopis značky/ze dne                 Naše značka                     Vyřizuje/linka                 V Hradci Králové
                                           15419/2010-060100-21              Fajstavrová/209             2010-12-09


Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     s odkazem na podání do protokolu ve smyslu ust. § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění č. j. 15240/2010-060100-21 ze dne 30. 11. 2010 Vám sdělujeme následující:

      Za vznik textu listiny s pořadovým číslem 12, č. j. 6432-3/2010-116400-010 ze správního spisu č. j. 9828/2010-060100-21 je odpovědná vedoucí oddělení 11- Personálního Celního ředitelství v Hradci Králové Bc. Blanka Kubečková. Přípis zpracoval a odeslal e-mailem na oddělení 21 celního ředitelství referent oddělení personálního Ing. Martin Zounar, který ve své odpovědi použil původní č. j. žádosti CÚ Svitavy, jež mu byla předložena jako podklad pro zpracování odpovědi.
                                                                                         plk. Mgr. Tomáš Hamák
                                                                                    zástupce ředitele celního ředitelství
                                                                                a ředitel odboru 03 – Pátrání a dohledu

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:21
Skočit na začátek stránky