CZ EN Translate
Menu

Dne 18. 4. 2012 Celní ředitelství v Hradci Králové odeslalo  právnické osobě L. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v tomto znění:

dne 4. 4. 2012 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K jednotlivým částem uvádíme následující odpovědi:

1) Poskytnutí veškerých existujících účinných interních normativů či individuálních aktů řízení (organizačního řádu, metodických pokynů, služebních předpisů, rozkazů resp. příkazů), které upravují postupy celních orgánů v případě doručení rozsudku ve správním soudnictví, který byl vydán v neprospěch žalovaného, tzn., že žalobce byl v soudním správním sporu úspěšný.

V této souvislosti nebyly vydány žádné interní normativy ani individuální akty řízení.

2) Identifikace všech oprávněných úředních osob z Celního ředitelství Hradec Králové, které jsou odpovědné za opožděné podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 30 Af 30/2010-39, a to ve struktuře jméno a příjmení, služební hodnost ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., funkční zařazení ve smyslu organizačního řádu Celní správy – aktuálně pro období od 29. 9. 2011 do okamžiku přijetí tohoto podání povinným subjektem.

Od 29. 9. 2011 do 31. 1. 2012 vrchní komisař kpt. Mgr. Jiří Žďárský, právník,
od 1. 2. 2012 do 4. 4. 2012 rada pplk. Mgr. Jiří Žďárský, právník.

3) Identifikace všech služebních funkcionářů s personálně kázeňskou pravomocí nad úředními osobami, odpovědnými za opožděné podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 30 Af 30/2010-39, ve struktuře jméno a příjmení, služební hodnost ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb. a funkční zařazení ve smyslu organizačního řádu Celní správy, a to aktuálně pro období od 29. 9. 2011 do okamžiku přijetí tohoto podání povinným subjektem.

Vrchní rada plk. Mgr. Petr Kašpar, ředitel celního ředitelství.

4) Transparentní a pravdivé sdělení informací (způsobilých ke zveřejnění) o veškerých opatřeních, resp. správních rozhodnutích, přijatých (vydaných) v návaznosti na ustanovení § 45 zákona č. 361/2003 Sb. a v návaznosti na příslušná ustanovení organizačního řádu Celní správy (realizovaných do okamžiku přijetí tohoto podání povinným subjektem) odpovědnými služebními funkcionáři ve vztahu k nečinnosti úředních osob z celního ředitelství, v důsledku které byla podána kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 30 Af 30/2010-39 až po marném uplynutí zákonné dvoutýdenní lhůty.

Vedoucí služební funkcionář dne 23. 1. 2012 učinil organizační opatření, spočívající v řádném vyškolení všech úředních osob oddělení 21 - Právní podpory a správy příjmů a technicko-organizační opatření, spočívající v určení jedné osoby (vedoucí oddělení), zodpovědné za podávání všech kasačních stížností. Nadále bude používána interní aplikace, která umožňuje průběžné sledování lhůt a práci se spisem nadřízeným služebním funkcionářem.

 

 

 

 

                                                                                          plk. Mgr. Petr Kašpar
                                                                                                    ředitel
                                                                                     Celní ředitelství Hradec Králové

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:20
Skočit na začátek stránky