CZ EN Translate
Menu

     Změnovým rozhodnutím odvolacího orgánu č. j. 4476-4/2011-060100-21 ze dne 2011-05-13 byla žadateli T. H. poskytnuta informace o počtech a druzích vyznamenání specifikovaná v bodě 4) jeho žádosti takto:

Za období květen 2005 – únor 2011 byla udělena tato ocenění:

Medaile bronzová „Za vzornou službu“
Ing. Martin Severa, tehdy zástupce ředitele Celního úřadu Svitavy, nyní ředitel Celního úřadu Svitavy, při příležitosti Státního svátku 28. října, medaile udělena 31. 10. 2006, ocenění navrhl  ředitel Celního ředitelství Hradec Králové  plk. Mgr. Petr Kašpar a  udělil generální ředitel Generálního ředitelství cel Praha Mgr. Zdeněk Richtr.
Důvod udělení medaile: Jmenovaný pracuje u celní správy od roku 1990. Povinnosti vyplývající ze svého funkčního zařazení plní velmi iniciativně a se značným osobním nasazením. Na vysoké úrovni je schopnost podílet se na identifikaci a řešení problémů. Za osobní nasazení a iniciativu při zkvalitňování výkonu kompetencí svěřeného pracoviště.

Ing. Roman Velich, vedoucí oddělení 21 - Právní podpory a správy příjmů Celního úřadu Svitavy, při příležitosti Mezinárodního dne celníků 26. ledna, medaile udělena 27. 1. 2011, ocenění navrhl ředitel Celního ředitelství Hradec Králové  plk. Mgr. Petr Kašpar a udělil generální ředitel Generálního ředitelství cel Praha plk. JUDr. Ing. Pavel Novotný.    
Důvod udělení medaile: Jmenovaný je příslušníkem celní správy od roku 1989. Od roku 1997 vykonává funkci vedoucí oddělení CÚ – Právní podpory a správy příjmů. Tuto funkci vykonává s přehledem a u svých podřízených má přirozenou autoritu. Služební povinnosti a úkoly přispívající ke splnění hlavních priorit CS ČR plní kvalitně, s osobním nasazením a s příkladnou iniciativou. Svěřené úkoly plní obětavě, osobním příkladem přispívá ke zkvalitnění výkonu kompetencí oddělení právní podpory a správy příjmů. Je loajální, korektní a spolehlivý.
            

Medaile stříbrná „Za vzornou službu“
Vlasta Hurtová, referent revize příjmů Celního úřadu Svitavy, při příležitosti Státního svátku 28. října, medaile udělena 3.11.2010, ocenění navrhl ředitel Celního ředitelství Hradec Králové  plk. Mgr. Petr Kašpar a udělil generální ředitel Generálního ředitelství cel Praha plk. JUDr. Ing. Pavel Novotný.
Důvod udělení medaile: Jmenovaná pracuje na funkci referenta revize příjmů od roku 2004. Má vysoké pracovní nasazení. Zadané úkoly plní svědomitě a má iniciativní přístup k plnění uložených úkolů. Osobně se podílí na výsledcích celní správy a to i nad rámec svých povinností. V současné době po 38 letech aktivní služby požádala o propuštění ze služebního poměru k 30. 11. 2010.

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:21
Skočit na začátek stránky