CZ EN Translate
Menu

    

     Dne 8. 6. 2011 Celní ředitelství v Hradci Králové odeslalo panu B. V. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v tomto znění:

 

     dne 7. 6. 2011 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádíme:

 


1)     
celkové náklady, které vznikly celní správě v souvislosti s převodem budov, které jsou využívány Celním úřadem Svitavy při jeho činnosti – náklady na jejich zakoupení,

2)      celkovou částku, kterou celní správa vynaložila v souvislosti s rekonstrukcí těchto budov:

 

Budova CÚ Svitavy, Průmyslová 2214/6

 

Způsob pořízení

 

Rok pořízení

 

Investice CS v roce

 

Investice - rekonstrukce CS v tis. Kč

 

Nákup      7 512  tis. Kč

 

1998

 

2007-2008

 

19 505

 

 

 

Budova CÚ Svitavy, M. Horákové 375/12

 

Způsob pořízení

 

Rok pořízení

 

Investice v roce

 

Investice - rekonstrukce CS v tis. Kč

 

Bezúplatný  převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

2004

 

2005-2006

 

5 525

 

 


3)     
náklady za rok 2010, které vznikly celní správě v souvislosti s provozem budov Celního úřadu Svitavy (nájemné, spotřeba energií apod.):

 

Provozní náklady rok 2010  v tis. Kč

 

Nákladový druh

 

 Celní úřad Svitavy objekty  v majetku CS

 

Voda

 

51

 

Teplo

 

0

 

Plyn

 

196

 

Elektrická energie

 

296

 

Nájemné - pouze pozemek

 

158

 

Služby

 

248

 

Celkem náklady

 

949

 

 


4)     
náklady za rok 2010, které vznikly celní správě v souvislosti s provozem budov Celního úřadu Ústí nad Orlicí (nájemné, spotřeba energií apod.):

 

Provozní náklady rok 2010  v tis. Kč

 

Nákladový druh

 

 Celní úřad Ústí nad Orlicí  objekt v nájmu

 

Voda

 

92

 

Teplo

 

11

 

Plyn

 

778

 

Elektrická energie

 

576

 

Nájemné

 

3249

 

Služby

 

329

 

Celkem náklady

 

5035

 

  

     Z důvodu, že účetnictví je vedeno pro jednotlivé útvary a nikoliv pro konkrétní budovy, jsou provozní náklady Celního úřadu ve Svitavách  vyčísleny souhrnně za budovy M. Horákové 375/12 a Průmyslová 22/14 a u Celního úřadu v Ústí nad Orlicí za budovu v ulici T. G. Masaryka 897.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    plk. Mgr. Jiří Pražák

                                                                            zástupce ředitele celního ředitelství

                                                                              a ředitel odboru 02 – Cel a daní

 

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:21
Skočit na začátek stránky