CZ EN Translate
Menu

Spisová značka                       Číslo jednací                        Vyřizuje/ linka           V Hradci Králové
------                               14233/2010-060100-21            Dernerová/211              2010-11-03

Odpověď na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane,

       dne 20.10.2010 jste v sídle Celního ředitelství Hradec Králové učinil podání do protokolu č.j. 13724/2010-060100-21, kde jste se seznámil se správním spisem sp.zn.  ODV-1998/0601-21. V této souvislosti jste žádal ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím  o transparentní a dostatečně konkrétní specifikaci důvodu tzv. „závažného zájmu“ tvrzeného Celním ředitelstvím Hradec Králové v písemnosti č.j. 1998-02/06-0601-21 ze dne 13.2.2006.
 
„Závažný zájem na předmětu žádosti“ CŘ spatřovalo v jednotnosti a správnosti  postupu celního ředitelství při rozhodování o  žádosti o poskytnutí  informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v odvolacím řízení, proto si vyžádalo stanovisko oddělení 23 - Daňové, neboť k posouzení otázky (poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci správy spotřebních daní),  bylo dle
organizačního řádu příslušné.

                                                                                                  plk. Mgr. Petr Kašpar
                                                                                                ředitel celního ředitelství

Stránka byla publikována dne: 25.09.2012 12:22
Skočit na začátek stránky