CZ EN Translate
Menu

KONTROLA PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)

Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla v rámci celních úřadů oddělení zabývající se kontrolou vozidel v silniční dopravě. Celní správa České republiky se tímto stala kontrolním orgánem podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Jednou z kompetencí, ke které zákon celní úřady opravňuje, je kontrola vozidel, která přepravují nebezpečné věci a zda osádka vozidla a dopravní prostředek splňují náležitosti Dohody ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Accord Dangereuses Route).

Předmět kontroly:

 • kontrola průvodních dokladů (přepravní doklad, písemné pokyny, osvědčení o školení řidiče)
 • průkaz totožnosti
 • značení vozidel dle dohody ADR
 • Osvědčení vozidla
 • povinná výbava a výbava vozidla
 • hasicí přístroje
 • značení kusů
 • obaly a
 • způsob přepravy

Předpisy:

 1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 2. vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (dále jen „dohoda ADR"),
 3. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2015 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" dohody ADR

Předmětem kontroly je jakákoliv přeprava nebezpečných věcí po pozemní komunikaci, na kterou se vztahují povinnosti uvedené v dohodě ADR (bez omezení hmotnosti vozidla).

Sankční a jiná vybraná oprávnění celního úřadu:

Řidič:

 • pokuta do 10 000,- Kč (za předpokladu, že řidič s projednáním přestupku na místě souhlasí),
 • oznámení přestupku dopravnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa zjištění.

Dopravce:

Přestupek, kterého se dopustí řidič, který je současně dopravcem, je řešen dopravním úřadem „pouze" jako přestupek dopravce. U ostatních přestupků jsou zjištěná porušení řešena souběžně s přestupkem řidiče.  Celní úřad může od dopravce vybrat kauci ve výši od 5 000 do 100 000,- Kč. Při výběru kauce je dopravce zastupován kontrolovaným řidičem.

Za situace, kdy řidič nevlastní částku určenou jako kauci, je celní úřad oprávněn zadržet doklady k vozidlu a nákladu, nebo zabránit odjezdu vozidla použitím technického prostředku („botička"). Oznámení o přestupku dopravce je předáváno krajskému dopravnímu úřadu podle místa zjištění.

Při kontrolním zjištění, které je v rozporu s výše uvedenými předpisy, je celník oprávněn zajistit podklady k následujícímu řízení na základě potvrzení o zajištěných originálních podkladech.

 

Užitečné odkazy:

Předpisy Unie

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv        

Často kladené otázky (Ministerstvo dopravy ČR)

 

Kontakty:

Podatelna Generálního ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a Středa 8.00 – 17.00 hodin

Úterý a Čtvrtek 8.00 – 15.00 hodin

Pátek 8.00 – 14.00 hodin

Elektronická adresa podatelny: podatelna@cs.mfcr.cz

Více informací zde

 

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky

+ 420 261 331 919

Pondělí a Středa 8.00 - 17.00 hodin

Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 - 14.00 hodin

Písemně:

Formulář pro dotazy dostupný pod tímto odkazem

E-mail: informace@cs.mfcr.cz

Skočit na začátek stránky