Informační povinnosti zaměstnavatele o:

  • nástupu do zaměstnání občana EU a jeho rodinného příslušníka,
  • nástupu do zaměstnání rodinného příslušníka (cizince) občana ČR,
  • nástupu do zaměstnání cizince, který podle § 98 nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou, zelenou a modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance,
  • nástupu do zaměstnání cizince, který potřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, modrou kartu (nejpozději v den nástupu těchto osob),
  • skutečnosti, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání (zaměstnaneckou, zelenou a modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance) nepotřebuje (informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dní),
  • ukončení zaměstnání výše jmenovaných osob (informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dní)

Dále je zaměstnavatel povinen písemně informovat:

  • příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta,
  1. nenastoupil do práce, nebo
  2. ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání.

Stránka byla publikována dne: 18. 4. 2018 9:28