CZ EN Translate
Menu

Legislativa

​Zákony

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat.

Právní předpisy jsou dostupné např. na Portálu veřejné správy nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

  
  
  
  
Stanoviska - Stanovisko k možnosti ukládání správního trestu zákazu činnosti u kvazikasin.pdfStanoviska - Stanovisko k možnosti ukládání správního trestu zákazu činnosti u kvazikasin178 KB 15.08.2019 12:33
Stanoviska - Doplnění stanoviska Ministerstva financí k pojmu hlavní činnost v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách.pdfStanoviska - Doplnění stanoviska Ministerstva financí k pojmu hlavní činnost v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách282 KB 18.02.2019 14:49
Stanoviska - Odpověď k doplňujícím dotazům k ustanovení § 68 zákona o hazardních hrách.pdfStanoviska - Odpověď k doplňujícím dotazům k ustanovení § 68 zákona o hazardních hrách509 KB 18.02.2019 14:46
Stanoviska - Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona o hazardních hrách.pdfStanoviska - Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona o hazardních hrách422 KB 08.01.2019 9:51
Stanoviska - Stanovisko k počítání lhůt ve vztahu k zákonu o hazardních hrách.pdfStanoviska - Stanovisko k počítání lhůt ve vztahu k zákonu o hazardních hrách357 KB 23.10.2018 12:44
Stanoviska - Doplňující vyjádření ke Stanovisku k identifikaci a evidenci návštěvníků herního prostoru.pdfStanoviska - Doplňující vyjádření ke Stanovisku k identifikaci a evidenci návštěvníků herního prostoru133 KB 17.10.2018 10:53
Stanoviska - Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělitelnosti herního prostoru.pdfStanoviska - Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělitelnosti herního prostoru400 KB 26.09.2018 7:48
Stanoviska - Stanovisko MF k § 68 zákona o hazardních hrách.pdfStanoviska - Stanovisko MF k § 68 zákona o hazardních hrách386 KB 26.09.2018 7:48
Stanoviska - Stanovisko k identifikaci a evidenci návštěvníků herního prostoru.pdfStanoviska - Stanovisko k identifikaci a evidenci návštěvníků herního prostoru317 KB 12.03.2018 10:53
Stanoviska - Stanovisko k § 66 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách.pdfStanoviska - Stanovisko k § 66 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách399 KB 05.12.2017 7:51

Doporučení

 

Stránka byla publikována dne: 07.12.2020 18:27