CZ EN Translate
Menu

Dovoz veterinárního a rostlinného zboží, cestování se psy, kočkami a fretkami ze třetích zemí (mimo EU)

Veterinární zboží

    Zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží dovážené ze třetích zemí mohou vstoupit na území České republiky (ČR) jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly České republiky. K provádění pohraniční veterinární kontroly v rámci ČR je věcně i místně příslušná Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, pod níž spadá oddělení pohraniční veterinární kontroly zřízené na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze, je-li zboží na území ČR dopraveno letecky, nebo pohraniční veterinární stanice členského státu, na jehož vnější hranici zboží vstupuje na území Evropské unie (§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů). Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu vydají po provedení této kontroly na dovážené zboží Společný veterinární vstupní doklad (SVVD), který potvrzuje, že byla provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem a že byly zaplaceny poplatky za její provedení. Má-li dovezené veterinární zboží potvrzený SVVD a splňuje-li veškeré celní formality, je propuštěno do navrženého režimu.

    Bližší informace o obchodování s veterinárním zbožím jsou zveřejněny na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Neobchodní dovoz zvířat v zájmovém chovu

    Zvířata v zájmovém chovu druhu pes, kočka a fretka v počtu nejvíce 5 ks na jednoho majitele mohou být dovážena ze třetích zemí pouze přes veřejná nebo neveřejná mezinárodní letiště uvedená v seznamu schválených míst vstupu pro dovoz zvířat v zájmovém chovu.

    Psi, kočky nebo fretky vstupující na území České republiky ze států uvedených níže v tabulce A a B musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině, provázeni veterinárním osvědčením nebo při opětovném dovozu evropským pasem psa, kočky nebo fretky, ve kterém jsou vyplněny a potvrzeny požadované údaje.

    Psi, kočky nebo fretky přicházející do ČR ze zemí uvedených v tabulce A mohou být doprovázeny pouze evropským pasem.

 Tabulka A

AD  Andorra
CH  Švýcarsko
FO  Faerské ostrovy
GI   Gibraltar
GL  Grónsko
IS    Island
LI    Lichtenštejnsko
MC  Monako
NO  Norsko
SM  San Marino
VA  Vatikánský městský stát

 

Tabulka B

AC   ostrov AscensionLC   Svatá Lucie
AE   Spojené arabské emirátyMS   Montserrat
AG   Antigua a BarbudaMK   Bývala jugoslávská republika Makedonie
AR   ArgentinaMU   Mauricius
AU   AustrálieMX   Mexiko
AW  ArubaMY   Malajsie
BA   Bosna a HercegovinaNC   Nová Kaledonie
BB   BarbadosNZ   Nový Zéland
BH   BahrajnPF   Francouzská Polynésie
BM   BermudyPM   Saint-Pierre a Miquelon
BQ   ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a SabaRU   Rusko
BY   BěloruskoSG   Singapur
CA   KanadaSH   Svatá Helena
CL   ChileSX   Sint Maarten
CW  CuraçaoTT   Trinidad a Tobago
FJ    FidžiTW   Tchaj-wan
FK   Falklandské ostrovyUS   Spojené státy americké (včetně AS-Americká Samoa, GU – Guam, MP – Ostrovy Severní Mariany, PR – Portoriko, VI – Americké Panenské ostrovy)
HK   HongkongVC   Svatý Vincenc a Grenadiny
JM   JamajkaVG   Britské Panenské ostrovy
JP   JaponskoVU   Vanuatu
KN   Svatý Kryštof a NevisWF   Wallis a Futuna
KY   Kajmanské ostrovy

    Psi, kočky a fretky vstupující na území České republiky z jiných států než ze států uvedených v tabulce A a B, musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině a musí mít sérologické vyšetření na vzteklinu provedené ve schválené laboratoři a musí být doprovázeni veterinárním osvědčením.    

Cestování se štěňaty a koťaty

    V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 577/2013 povoluje ČR dovoz mláďat psů, koček a fretek ze států uvedených v tabulce A a B mladších 3 měsíců a neočkovaných proti vzteklině nebo ve věku mezi 12 a 16 týdny a očkovaných proti vzteklině, ale ještě nesplňujících požadavky na platnost očkování.

    Dovozce však musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek dovozu.

    
    Cestování se psy a kočkami mladšími 3 měsíců z jiných než vyjmenovaných třetích zemí (tj. neuvedených v tabulce A a B) na území ČR není dovoleno!


    Dovoz ptáků ze třetích zemí je v současné době povolen pouze přes mezinárodní letiště Václava Havla v Praze!

 

    Veškeré informace o cestování psů, koček a fretek, jsou na internetové adrese Státní veterinární správy.

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

     Na zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu dovážené cestujícími v zavazadlech se vztahuje nařízení Komise (ES) č. 206/2009, o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004. Na základě tohoto nařízení je zakázáno do Evropské unie dovážet jakékoliv zásilky masných nebo mléčných výrobků ze třetích zemí, s výjimkou dovozu z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska. Na ostatní produkty živočišného původu se vztahují množstevní limity podle určitých třetích zemí.

     Bližší informace lze najít na internetové adrese Státní veterinární správy.

 

Rostlinné zboží

     Zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují riziko zavlékání škodlivých organismů, musí být při dovozu do EU opatřeny rostlinolékařským osvědčením a musí splňovat zvláštní fytosanitární požadavky (seznam rostlin, které podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole je uveden ve vyhlášce č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů). Některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty je zakázáno do České republiky dovážet (seznam zakázaných komodit je uveden v příloze č. 3 jmenované vyhlášky).


     Dovozní rostlinolékařská kontrola těchto zásilek se provádí v určených vstupních místech do EU, jak v České republice, tak v ostatních členských státech. Seznam vstupních míst. V některých případech lze dokončit dovozní rostlinolékařskou kontrolu až v místě určení zásilky. Místo určení však musí být předem schváleno územně příslušnou rostlinolékařskou službou jako místo vhodné k provádění dovozní rostlinolékařské kontroly. Nezbytný je i souhlas vstupního místa s odesláním zásilky k dokončení kontroly do místa určení.


Dřevěný obalový materiál


     Pokud je součástí zásilky jakéhokoliv zboží i dřevěný obalový materiál, musí být rovněž splněny určité rostlinolékařské požadavky. Dřevěný obalový materiál určený k přepravě zboží všeho druhu a dřevo používané k zaklínění nebo podepření přepravovaného nákladu (souhrnně dřevěné obaly) je prokázaným zdrojem zavlékání a šíření řady nebezpečných škůdců a původců chorob rostlin. V rámci Mezinárodní konvence ochrany rostlin při FAO byl přijat standard pro fytosanitární opatření č. 15

     Od 1. března 2005 vyžadují členské státy Evropských společenství splnění rostlinolékařských požadavků pro dovoz dřevěných obalů původem ze třetích zemí s výjimkou Švýcarska v souladu se standardem ISPM 15. Veškerý dřevěný obalový materiál ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě předmětů všeho druhu, a dřevo použité k zaklínění nebo podepření nákladů (prokladové dřevo), s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, musí být ošetřen a označen dle standardu ISPM 15.


Veškeré informace o dovozu rostlin a rostlinných produktů naleznete na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Stránka byla publikována dne: 18.04.2017 13:58