CZ EN Translate
Menu

Přehled změn v Intrastatu od 1.1.2022

​​Základní pokyny, informace a podklady k praktickému provádění statistiky pohybu zboží přes hranice mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu.

Tisková zpráva(Vykazování do Intrastatu bude jednodušší)
Přehled nejdůležitějších změn v Intrastatu
Zjednodušené hlášení 
Nové kódy povahy transakce (včetně převodníku kódů) od 1.1.2022​

Právní předpisy:

Nařízení vlády č. 333/2021 Sb., ze dne 23. srpna 2021 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky - účinnost od 1.1.2022
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik - účinnost pro oblast statistiky zahraničního obchodu od 1.1.2022
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/1197 kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik -  účinnost pro oblast statistiky zahraničního obchodu od 1.1.2022
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2021 č. 497/2021 o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK), s účinností od 1. ledna 2022.
Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2021​ č. 498/2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky(DOPL_KN), s účinností od 1. ledna 2022.Stránka byla publikována dne: 02.02.2022 7:06
Skočit na začátek stránky