Přihlásit

Intrastat

​​Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem ( dále jen ČSÚ) Vám na této internetové stránce předkládá aktuální informace o systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu-CZ. 
Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto stránkách. Současně zde najdete nejdůležitější dokumenty z oblasti metodiky nebo odkazy na ně.
Podrobné informace z oblasti metodiky (právní předpisy, informace ke způsobu vyplňování výkazů Intrastatu, ke statistickému znaku kapalných paliv,  naleznete na stránkách ČSÚ a případné dotazy z této oblasti Vám zodpoví jejich pověření pracovníci.
V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.
V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 
Mimo pracovní dobu na tel. 725 101 542
E-mail   intrastat@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti Intrastatu, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný)
Důležitá upozornění:
Aktuální verze InstatDesk 2.2.0
Po instalaci aktualizujte číselníky v hlavním menu Pomůcky->Synchronizace číselníků->Online ze serveru

Od 1.5.2020 bude ukončena platnost verze 2.1.0 a 2.1.1 
Hlášení intrastat zaslaná z verze starší než 2.2.0 budou zamítnuta

ČR zavedla pro obchodování v rámci EU v souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně koronaviru tato opatření:
- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví na zákaz prodeje všech osobních ochranných prostředků třídy FFP3 jiným osobám, než vyjmenovaným v tomto mimořádném opatření, s účinností od 4.3.2020 - toto mimořádné opatření bylo dne 6.4.2020 zrušeno
Odkaz: Mimořádné opatření
- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví na zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce (biocidních přípravků typu 1) z ČR, vyjma výrobců a množství pro osobní potřebu, s účinností od 6.3.2020 - toto mimořádné opatření bylo dne 21.4.2020 zrušeno
Odkaz: Mimořádné opatření
- Nařízení vlády č. 146/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.toto nařízení pozbylo platnost 17.5.2020
Odkaz: Nařízení vlády č. 146/2020 Sb.
          - Nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv, s účinností od 17.3.2020 - zákaz vývozu humánních léčivých přípravků, které byly primárně  určeny pro český trh, netýká se veterinárních léčivých přípravků a léčiv určených pro jiný než český trh - toto nařízení pozbylo platnost 17.5.2020
Odkaz: Nařízení vlády č. 104/2020 Sb.

Upozornění na změnu nařízení vlády č. 244/2016 Sb.
Důležité: Informace pro ZJ - úprava výše prahu pro vykazování

Brexit
Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie 

Odkazy na dokumenty vztahující se k Intrastatu na webu celní správy
Dokumenty z oblasti metodiky publikované ČSÚ
Právní předpisy upravující Intrastat v ČR