CZ EN Translate
Menu

Nejčastější dotazy

1. Forum o technických problémech aplikace InstatDesk
http://forum.instatdesk.cz

2. Proxy server a firewall Pro komunikaci, aktualizace programu, synchronizace číselníků, aktualizace kurzů, je potřebné mít správne nastavené proxy - kde jsou povoleny výjimky pro následující adresy:
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/MessageService.svc
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/SynchronizationService.svc
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/UpdateService.svc
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/LoginService.svc
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/DataRecoveryService.svc
Firewall musí mít povolený port 443.
V případě, že komunikace nefunguje i přesto, že máte vše správně nastavené,kontaktujte přímo dodavatele SW na adrese intrastat@xpis.cz
Pro úspěšnou komunikaci je nutné zprovoznit přístup na adresu 
https://intrastat-ws.celnisprava.cz/ID.WS/MessageService.svc
z daného PC.Povolit přistup pres port 443.. Jako komunikační protokol používá InstatDesk technologii WCF která jako výchozí používá nastaveni IE proxy server.

3. Síť - instalace InstatDesk není plně funkční, pokud je nainstalován na síťovém disku - to je vlastnost všech .NET aplikací. Je to následek vyššího stupně zabezpečení pro síťové prostředky. Pro plnou funkčnost by měl být InstatDesk nainstalován a spuštěn z lokálniho počítače. Uživatel má ješte možnost upravit bezpečnostní politiku systému .NET tak, aby příslušné síťové prostředky byly tzv. "Fully Trusted", ale to vyžaduje pokročilé administrátorské znalosti a také nutnost mít nainstalovanú sadu ".Net Framework 2 SDK".

Aby InstatDesk fungoval ze síťového disku, je to na klientech potřeba povolit - pro povolení je potřebné použít nástroj caspol.exe, který je součástí .NET frameworku a pomocí kterého lze ručně dodefinovat, které lokality, nebo programy jsou Full Trust a lze je pak spouštět bez omezení.

Pravidla pro spuštění utility CasPol:
1. utilitu CasPol je potřeba spustit na lokálním PC (resp. pod uživatelským účtem v terminálovém prostředí odkud se InstatDesk používá), ne na serveru
2. předpokládá se spouštění uživatelem, který má administrátorská oprávnění
3. je nutné spustit utilitu z .NET frameworku 2.0 (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CasPol.exe)
4. v 64 bitovém systému  se musí spustit CasPol utilitu jak pro 32-bit (viz bod 3.) tak 64-bit verzi .NET frameworku (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CasPol.exe)

Kompletní formát příkazu CasPol, který je potřeba spustit je:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0. 50727\CasPol.exe –machine –addGroup All_Code –url <remote_application> FullTrust

kde parametr <remote_application> je cesta k aplikaci, např. \\apps\instatdesk$\* nebo file://i:\instatdesk\*

Identicky formát příkazu pro 64 bitovou verzi:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0. 50727\CasPol.exe –machine –addGroup All_Code –url <remote_application> FullTrust

4. Spouštění InstatDesku ve více instancích InstatDesk je standardně distribuován jako jednouživatelský systém, nemůže pracovat více uživatelů nad jednou databází. Pokud chcete spouštět InstatDesk ve více instancích na jednom počítači (například v prostředí terminal serveru), je nutno zabezpečit, aby byla každá aplikace spuštěna z jiného unístění (adresáře) a upravit konfigurační soubor Xperiensis.Ides.Win.exe.Config v adresáři kam byla aplikace nainstalována. Upravte hodnotu singleInstance="true" na singleInstance="false".

5. Problém se spuštěním programu: pro spuštění InstatDesku je potřebné mít nainstalovaný minimálně Windows XP SP3. Popsaná chyba je způsobena nižší verzí (pravděpodobně SP2) nebo chybnou instalaci operačního systému. Je potřeba upravit minimální požadavky a manuál na webu o podmínku SP3 v případě Windows XP.

6. Nezobrazení celého obsahu okna, nejsou vidět tlačítka a nezobrazí se posuvník
Malé rozlišení obrazovky - rozlišení musí být nejméně 1024*768 DPI nesmí být větší jak 100% - velikost písma
Windows XP
http://www.lawfirmsoftware.com/support/change_dpi_settings_xp.htm
Windows Vista
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Make-the-text-on-your-screen-larger-or-smaller Windows 7 http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows7/Make-the-text-on-your-screen-larger-or-smaller

7. Při zadávání "Nové hlášení", se objeví chyba "Vstupní řetězec nemá správný formát" - vyskytuje v případě, ze je v systéme nastavené nestandardní jazykové nastaveni. Zkontrolujte prosím jak to máte nastavené - v "Nastavení / Ovládací panely / Místní a jazykové nastavení - Vlastní nastavení". Chyba se vyskytuje např. v případe, že je nastavená "Čeština" a jako Desetinný oddělovač je nastavená např. tečka (.) - defaultně by tam měla být čárka (,) Pokud to je Váš případ, tak si to prosím dočasně opravte, v další verzi InstatDesku bude tento problém odstraněn. Pokud máte vše nastaveno správně, a přesto se Vám zobrazuje chyba, pošlete prosím popis, jakou máte jazykovou verzi Windows, jaký máte nastavený jazyk v dialogu "Místní a jazyková nastavení" a případně i screenshot dialogu "Vlastní místní nastavení" na adresu dodavatele SW : intrastat@xpis.cz

8. Zjištění stavu zpracování souborů hlášení: Tlačítko "Aktualizovat stav zpracování" na formuláři "Přehled souborů hlášení" umožňuje zjistit aktuální stav zpracování odeslaných souborů. Textový popis stavu zpracování je zobrazen kombinací poli "Stav" a "Stav zpracování" , který uvidíte, když rozbalíte křížkem soubor hlášení v přehledu. V případě ,že je poli "Stav zpracování" - "přijatý" je vše v pořádku. Více informací naleznete v manuálu InstatDesku na straně 39.

9. Nelze odeslat: okno s přihlášením a správně zadanými přihlašovacími  údaji a heslem pouze "problikne" . V tomto případě je možné, že jde o rozdílný čas na vašem PC oproti času na serveru celní správy. Řešením je nastavit správný čas.

Stránka byla publikována dne: 30.09.2021 9:53
Skočit na začátek stránky