ASCII file na CSV Pomůcka pro převedení ASCII souboru na CSV soubor

InstatCSVToGroup
Pomůcka pro sloučení(agregaci) vět v importním souboru CSV do aplikací  InstatDesk nebo InstatOnline

Stránka byla publikována dne: 24. 3. 2016 10:43