CZ EN Translate
Menu

Formuláře

Žádost o přijetí opatření podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013

Informace​

Dne 13. prosince 2021 bude spuštěn nový systém pro podávání žádostí o přijetí opatření pro zboží pod celním dohledem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány, jehož prostřednictvím bude možné žádosti o přijetí opatření, žádosti o prodloužení lhůty, během níž mají celní orgány opatření přijmout, či žádosti o změnu schválených rozhodnutí podávat elektronicky prostřednictvím obchodního portálu IPEP provozovaného Evropským úřadem pro duševní vlastnictví (EUIPO).  Používání nového systému pro podávání žádostí o přijetí opatření zatím není povinné, a to do doby, než vstoupí v účinnost příslušná unijní legislativa upravující technické postupy pro tento systém, jejíž přijetí se předpokládá v prosinci 2022. Žádosti o přijetí opatření je tak možné i nadále podávat stávajícím způsobem.

​​

Informace k elektronickému podávání žádostí o přijetí opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013

Povinnost registrace k číslu EORI

EUIPO IP Enforcement Portal - IPEP

Formuláře žádosti o přijetí opatření podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013 

Formulář žádosti o přijetí opatření

Formulář žádosti o prodloužení lhůty

Manuál pro vyplňování žádostí (v angličtině, stránky Evropské komise)


 

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb.

Formuláře žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb.

Formulář žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Formulář žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu

Formulář žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 

Další informace

Další informace a formuláře jsou dostupné na stránkách Evropské komise   

Celní úřad pro Královéhradecký kraj akceptuje podání i na cizojazyčných formulářích zveřejněných na stránkách Evropské komise, pokud jsou příslušné informace do těchto cizojazyčných předtisků uvedeny v češtině.

 

Předání důležitých a urgentních informací

Pokud máte důležité informace o konkrétních zásilkách, můžete jecelním orgánům předat pomocí formulářů

  • RED ALERT - pdf, xls - urgentní a specifické informace týkající konkrétní zásilky
  • NEW TRENDS - pdf, xls - informace o nových trendech v padělání
Stránka byla publikována dne: 06.12.2021 13:24
Skočit na začátek stránky