Žádost o přijetí opatření podle nařízení EP a Rady (EU) č. 608/2013

Formulář žádosti o přijetí opatření.pdf

Formulář žádosti o prodloužení lhůty.pdf

Manuál pro vyplňování žádostí (v angličtině, stránky Evropské komise)

Povinnost registrace k číslu EORI.pdf

Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu podle zákona č. 355/2014 Sb.

Formulář žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

Formulář žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu

Formulář žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 

Další informace

Další informace a formuláře jsou dostupné na stránkách Evropské komise   

Celní úřad pro Královéhradecký kraj akceptuje podání i na cizojazyčných formulářích zveřejněných na stránkách Evropské komise, pokud jsou příslušné informace do těchto cizojazyčných předtisků uvedeny v češtině.

 

Předání důležitých a urgentních informací

Pokud máte důležité informace o konkrétních zásilkách, můžete je celním orgánům předat pomocí formulářů

  • RED ALERT - pdf, xls - urgentní a specifické informace týkající konkrétní zásilky
  • NEW TRENDS - pdf, xls - informace o nových trendech v padělání
Stránka byla publikována dne: 15. 9. 2020 13:23