CZ EN Translate
Menu

Kontakty (Celní úřad pro Královéhradecký kraj)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj
oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví
Bohuslava Martinů 1672/8a
501 01  Hradec Králové

Dotazy k žádostem o přijetí opatření a k žádostem o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům:
e-mail: ipr@cs.mfcr.cz
fax: +420 495 756 200

Podání žádosti o přijetí opatření a žádosti o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům:
email: podatelna550000@cs.mfcr.cz
fax: +420 495 756 200
datová schránka: 64anzhu

Elektronické podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem musí být v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno (doplněno) písemně.

mjr. Mgr. Petr Jirák, vedoucí oddělení
tel.:  +420 495 756 267
e-mail: p.jirak@cs.mfcr.cz

por. Mgr. Martin Vaníček (vyřizování žádostí o přijetí opatření)
tel.: +420 495 756 204
e-mail: l.krulichova@cs.mfcr.cz

por. Ing. Antonie Kosková (bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům)
tel. 420 495 756 268
e-mail: a.koskova@cs.mfcr.cz

Stránka byla publikována dne: 07.01.2021 9:45
Skočit na začátek stránky